Kırsal Kalkınma Destekleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Plan çerçevesinde, doğal kaynaklar ve çevrenin  korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir seviyesinin arttırılması, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi bütünleşmesinin sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının iyileştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlamlaştırılması, kırsal alanda farklı gelir kaynaklarının oluşturulması,  yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının faaliyetlerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı DESTEK ALINABİLECEK FAALİYET ALANLARI nda uygulamaya konulmuştur.Bu faaliyet kırsal alanı kapsamaktadır. IPARD kapsamına girecek faaliyetlerle benzerlik gösterebilir. Bu konuda gerekli tanıtım ve yazılar internet sitemizde mevcuttur.

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde yürütülecek olan 7. etaba ait Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ -uyarınca; 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için esas ve hukuki şahısların ekonomik yatırımlara yönelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları HİBE DESTEKLERİ başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun görülenler programa kabul edilecek ve hibeye esas proje tutarlarının % 50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır. Bu projenin KKYDP kapsamına girmesi olanaklıdır.